!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Bostadsrätt och ägande

Bostadsrätt och ägande

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som har till ändamål att i föreningens hus upplåta lägenheter med bostadsrätt. Upplåtelsen är inte tidsbegränsad. En bostadsrättshavare, som fullgör sina skyldigheter, följer föreningens stadgar, ordningsregler och utfärdade anvisningar samt gällande lagar, kan inte bli uppsagd från sin bostadsrätt.

 

Upplåtelse av lägenhet med bostadsrätt får endast göras till den som är medlem i bostadsrättsföreningen. I bostadsrättsföreningen är det alltid styrelsen som beviljar eller avslår en ansökan om medlemskap.

 

Det sägs ofta att man i en bostadsrättsföreningen äger sin lägenhet. Formellt äger man nyttjanderätten till bostaden. Det är föreningen som äger husen och därmed lägenheterna. När bostadsrätten säljs eller köps så är det nyttjanderätten som överlåts.

 

 

Lästips:

www.omboende.se
www.bobattre.se