!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Mäklarinformation

Information för mäklare och för dig som ska sälja eller köpa bostad i BRF Sörgården

När en bostadsrätt ska byta ägare måste den nya ägaren godkännas som medlem i bostadsrättsföreningen, av dess styrelse. För att detta ska ske måste en ansökan om utträde ur föreningen för säljaren och ansökan om medlemskap för köparen lämnas in till föreningen, tillsammans med kopia på avtal m.m. Detta sköter normalt mäklaren.

För att ansökan ska behandlas snabbt är det viktigt att hålla koll på när föreningens styrelse sammanträder och lämna in ansökan i god tid före nästa styrelsemöte, eftersom det är först då som föreningen kommer att behandla ansökan.

Föreningen tar ut en överlåtelseavgift av köparen på 2,5% av prisbasbeloppet.

 

Mäklarbilder begärs från föreningens förvaltning, bifoga då uppdragsavtal.

I samband med överlåtelsen kommer köparen kallas till ett möte på förvaltningskontoret där nyckelbrickor kontrolleras, namnändring i porttelefonen genomförs, parkeringsplats ordnas, tvättstugebokning och regler gås igenom, och eventuella frågor besvaras. Det är viktigt att detta sker så fort som möjligt.

Styrelsemöten hålls i regel sista onsdagen i varje månad.

Dokument

Energideklaration_Hus_17_Port_109_-_111.pdf 2012-08-08
Energideklaration_Hus_18_Port_113_-_123.pdf 2012-08-08
Tvättstugor.png 2016-03-10
Energideklaration_Hus_19_Port_101_-_107.pdf 2012-08-08
Energideklaration_Hus_20_Port_125_-_127.pdf 2012-08-08
Energideklaration_Hus_21_Port_129_-_137.pdf 2012-08-08
Energideklaration_Hus_22_Port_139_-_145.pdf 2012-08-08
Energideklaration_Hus_23_Port_147_-_153.pdf 2012-08-08
Energideklaration_Hus_24_Port_155_-_161.pdf 2012-08-08
Energideklaration_Hus_25_Port_140_-_142.pdf 2012-08-08
Energideklaration_Hus_26_Port_134_-_138.pdf 2012-08-08
Energideklaration_Hus_27_Port_124_-_132.pdf 2012-08-08
Energideklaration_Hus_28_Port_114_-_122.pdf 2012-08-08
Energideklaration_Hus_29_Port_100_-_108.pdf 2012-08-08
Energideklaration_Hus_30_Port_110_-_112.pdf 2012-08-08
Energideklaration_Hus_32_Port_144_-_148.pdf 2012-08-08
Brf Sörgården planlösningar.pdf 2011-01-07
Lägenhetsplan.PDF 2014-10-07