!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

GDPR integritetspolicy

Varför ska jag läsa denna policy?

Denna policy beskriver hur vi på Brf Sörgården i Vallentuna samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter.

Vilken information samlar ni in om mig?

Vi samlar in information som hjälper oss att tillhandahålla en tjänst till dig som medlem i föreningen, det inkluderar:

  • email
  • Tele/mobilnummer
  • namn
  • kontaktuppgifter
  • Personnummer

Hur kommer ni använda min information?

Vi behöver veta en del om dig för att kunna förse dig med hjälp vid felanmälan , avisering av årsavgifter, avtalsutskick, informationsutskick och betalningsinformation och statistik i linje med denna övergripande policy. Vi kommer inte samla in mer information än vi behöver för att uppfylla lagkrav eller tillhandahålla våra tjänster till dig eller .

Hur länge kommer du ha min information?

Vi har redovisningskrav som gör att vi behöver hålla en del av din information i upp till 7 år enligt bokföringslagen därefter så kommer den raderas, men viss information i form av styrelseprotokoll samt medlemsregister och överlåtelsehandlingar skall enligt bostadsrättslagen sparas så länge föreningen finns kvar 

Med vilka delar ni min information med?

Dina personuppgifter kommer att hanteras av styrelsen, personal i föreningens organisation, i viss mån tredje part såsom bokföringsprogram, fastighetsprogram, revisorer, försäkringsbolag samt övriga underentreprenörer som skall utföra arbete hos dig eller som på något sätt berör dig. I övrigt kommer ingen tredje part ha tillgång till dina uppgifter så länge inte lagen kräver att vi delar den.

Vi har rutiner på plats för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras i tryggt och säkert enlighet med gällande lagstiftning. Mer information kan du få genom att kontakta oss via e-post info@brfsorgarden.se

Vart har du min information?

Din information lagras i datacenter samt i pappersform inom den Europeiska Unionen.

 

 

 

Vad är mina rättigheter?

Rätt till information: Du kan begära att få en kopia på de personuppgifter vi har om dig.
Rätt till rättelse: Vi vill säkerställa att din information är uppdaterad och korrekt. Du kan begära att få din information rättad eller borttagen om du anser att den är inkorrekt.
Rätt till radering: Du kan begära att vi ska radera dina personuppgifter. Vi får inte radera uppgifter som lagen kräver att vi behåller.
Dataportabilitet: Du kan be oss att flytta dina personuppgifter från vår IT miljö till någon annan, antingen ett annat företag eller till dig. Detta gäller inte uppgifter som lagen kräver att vi behåller
Ta tillbaka samtycke: Du kan ta tillbaka ditt samtycke till att dela din när som helst. Antingen genom att avprenumerera från meddelandet eller kontakta oss via e-post.
Klagomål: Du kan kan lämna ett klagomål till datainspektionen om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen.

Hur kan jag använda mina rättigheter?

Om du vill använda någon av dina rättigheter så kontaktar du oss via e-post som finns längst ned i denna policy. Om du vill lämna ett klagomål till datainspektionen så behöver du kontakta dem.

Uppdateringar till denna policy

Vi kan komma att uppdatera denna policy och kommer då publicera dem på denna webbsida. Denna policy uppdaterades senast den 16 maj 2018.

Hur du kan kontakta oss

Om du har några frågor angående denna policy eller hur vi använder din information, eller dina rättigheter så kan du kontakta oss på följande adress:

Styrelsen Brf Sörgården i Vallentuna
Sörgården 148
186 38 Vallentuna
E-mail: info@brfsorgarden.se

 

Dokument

Integritetspolicy.docx 2018-05-22