!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Grovsopor

I föreningens grovsoprum slängs mycket som inte skall slängas där. Se lista nedan på vad som absolut inte skall kastas i containern.

Får ej slängas i grovsoporna
• Tidningar
• Kataloger
• Glas
• Metallförpackningar
• Pappersförpackningar/kartong
• Plastförpackningar
• Brandfarligt
• Frätande
• Gas
• Olja
• Färg
• Kem och Giftigt avfall
• Matrester och annat komposterbart
• Övriga hushållssopor

Tänk på att allt som slängs i grovsoporna bekostas av er medlemmar i form av avgiftshöjningar.


Har du möjlighet att köra till Hagbytippen så minskas den kostnaden för alla.

Soporna ska källsorteras enligt nedan för att minska den gemensamma kostnaden och vår miljöpåverkan.

Vid infarten till området finns en av förpackningsindustrins återvinningsstationer där man lämnar tidningar/kataloger, glas, metallförpackningar, pappersförpackningar/kartong och plastförpackningar.

Brandfarligt, Frätande, Gas, Olja, Färg, Kem och Giftigt avfall
Lämnas till en av kommunens miljöstationer (Vallentuna Motor) eller på Hagbytippen.